Nybyggnadskartan

Nybyggnadskartan är ett underlag till beslut för bygglov samt hjälpmedel vid projektering.

Vid nybyggnad av bostadshus, industrier eller liknande ska du, i dom flesta fall, bifoga en nybyggnadskarta till din bygglovansökan. Nybyggnadskartan visar tomten med exakta mått och höjder, befintliga byggnader och anslutningspunkter för vatten och avlopp. Med hjälp av nybyggnadskartan kan du upprätta den situationsplan som också ska skickas med bygglovsansökan.

När du bygger ett nytt fritidshus och vid om- eller tillbyggnader räcker det ofta med en enklare karta, till exempel en förrättningskarta.

Här beställer du din nybyggnadskarta via E-tjänstöppnas i nytt fönster

 

Du kan även kontakta våra mätingenjörer:
Lars-Göran Edin
Telefon: 0611 - 34 81 19

Marianne Berglund
Telefon: 0611 - 34 81 18