Primärkarta

Kommunalt storskaligt kartverk som redovisar grundläggande förhållande på marken, av gemensamt intresse för samhällsbyggandet och som ajourhålls fortlöpande. Primärkartan är grunden för upprättande av grundkartor, nybyggnadskartor, projekteringsunderlag med mera.

Primärkartans innehåll

Digital primärkarta finns i Härnösands tätortsområde. Den innehåller detaljer med hög noggrannhet i sitt rätta läge, till exempel byggnader, fastighetsgränser, gator med mera.

Kartbasen är ursprungligen producerad från flygfotografering och digitalisering av äldre kartmaterial och därefter genom inmätning av förändringar. Noggrannhet är ca 0.2 meter.

Leverans av primärkartan

Utdrag ur primärkarta kan beställas. Primärkartan levereras över valfritt område och i digital form, via e-post eller annat media.