Referenssystem

Zonindelning Sweref99

Lantmäteriverket har fastställt nya kartprojektioner. Dels en nationell, SWEREF 99 TM, dels tolv zoner för kommunal användning.

Geografisk information i kartor och databaser relateras till ett referenssystem. Referenssystemet har en noggrannhet på centimeternivå, vilket är tillräckligt bra för de flesta praktiska tillämpningarna.

Plansystem

Kommunen har lämnat sina lokala koordinatsystem år 2011. SWEREF 99  17° 15´ är numera det system som används.

Höjdsystem

Höjden över havet anges i ett höjdsystem. Höjdsystemet har en väl definierad nollpunkt och ett antal fixpunkter på marken, som är noggranna, inmätta och höjdbestämda.

Sverige har genom åren haft tre nationella höjdsystem, RH00, RH70 och nu senast RH2000.

 Härnösand har för närvarande ett eget höjdsystem, Härnösands lokala, som utgår från RH00 men med ett tillägg. Vi kommer på sikt att gå över till RH 2000.

Vill du veta mer?

Besök Lantmäterietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Läs broschyren Sverige byter referenssystemPDF (pdf, 647.7 kB)

Vid frågor kontakta:

Lars-Göran Edin
Telefon: 0611 - 34 81 19

Marianne Berglund
Telefon: 0611 - 34 81 18