Utstakning

Utstakning

Du kan få hjälp av Härnösands kommun med utsättning av byggnader, gränser, och andra detaljer.

Grovutstakning

Grovutstakning gör vi innan du börjat schaktningen på tomten. Det innebär att vi sätter ut käppar i den blivande byggnadens hörn. Vi kan också sätta ut höjdfix om du begär det. Glöm inte att du måste ha tillstånd från närmaste grannar om byggnaden ska ligga närmare än 4,5 meter från tomtgränsen.

Gränsutvisning

Vid osäkerhet om läget på en fastighetsgräns kan en gränsutvisning beställas. Vi kommer då ut och visar gränsens rätta läge med träläkt. Observera att dessa inte har rättsverkan, men kan vara fullt tillräckligt i flera fall.
VIll du ha fastighetsbestämning kontaktar du Lantmäteriet.