Projekt Landsbygd 2.0

Människor som går på en väg

Projektet Landsbygd 2.0 vill skapa förutsättningar för ett växande näringsliv, fler arbetsmöjligheter, bättre service och en god boendemiljö i Härnösand.

I Landsbygd 2.0 vill vi utveckla friluftslivet. Vi vill också se till att möjligheterna till friluftsliv blir en möjlighet för utveckling av service och företag kopplade till besöksnäringen. Vi ska arbeta med att paketera upplevelser och sprida information. Vi ska se till att anledningarna att bo i eller besöka vår landsbygd blir fler.

Läs mer om projektet och Leader Höga Kustenlänk till annan webbplats

Läs folder om projektetPDF (pdf, 7.2 MB)

Vill du veta mer?

Kontakta projektledare Eva-Lotta Öberg
E-post: eva-lotta.oberg@harnosand.se
Telefon: 070-312 28 49

Logotyper: Leader Höga Kusten, Leader och EU