Mark natur och exploatering

Klubbsjön

I Härnösand har du stora möjligheter att uppleva ett rikt natur- och friluftsliv som att ströva i skog och mark eller uppleva närheten till havet. På den här sidan hittar du information för dig som vill nyttja kommunens mark på ett eller annat sätt. Det kan vara ansökan om en torghandelsplats eller arrendera en odlingslott, utföra åtgärder i kommunens mark eller om du vill bygga en uteservering till din restaurang.
 
Du hittar även information om våra vackra parker där vi visar bildspel över våra sommarplanteringar.
 
Om du söker mark för ditt företag, eller en attraktiv tomt för att bygga ditt livs drömhus, så hittar du även detta på den här sidan.