Hamn och kaj

En segelbåt i centrala Härnösand

En segelbåt i centrala Härnösand.

Härnösands hamn är en av Norrlandskustens bästa. Hamnen är isfri väldigt stor del av året och det beror på den korta och raka farleden samt gynnsamma strömmar från Ångermanälven.

Här du hittar även information om broöppning för segelbåtar samt vart vi har våra småbåtshamnar och vilka som sköter dessa.

Hamnansvarig
Mathias Rönnqvist
Telefon: 0611 - 34 81 23

Gästhamnsvärd
Gästhamnsvärden sköter uthyrning och distribution av tillfälliga båtplatser för småbåtar.
Telefon: 0611- 34 82 78