Djuphamnar i Härnösand

I Härnösand finns två hamnar med kapacitet att ta emot stora fartyg. Båda hamnarna har mycket goda förutsättningar att hantera stora mängder gods

Det geografiska läget
Härnösands geografiska läge är perfekt för att frakta varor och gods till Finland, Baltikum, Ryssland och övriga Europa, men även västerut via Trondheim. Hamnarna ligger i nära anslutning till E4.

Härnösands Djup- och oljehamn
Denna hamn ligger centralt i Härnösand. Djuphamnen har ett djupgående av 8 meter. Oljehamnen har ett djupgående av 10,5 meter.

Hamnkarta

Mitt i Norden - Hamnarna i Härnösand har ett mycket bra geografiskt läge.

Utansjöverkets hamn
Denna hamn ligger i Utansjö ca 20 km norr om centrala Härnösand (ca 9,4 sjömil vattenvägen). Utansjöverkets hamn har ett djupgående på 8,9 meter vid norra kajen och 8,6 meter vid södra kajen.

Djuphamnen

Djup- och oljehamnen i Härnösand drivs av Delta terminal AB.
Besök hamnens egna sidor!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Båt, sjö och hav

I Härnösand finns möjligheter till ett rikt båtliv!
Läs mer på våra sidor Båt, sjö och hav!