Härnösands Hamn AB

Djup- och oljehamnen

Djuphamn Djuphamnen ger mycket goda förutsättningar för hantering av styckegods, skogsprodukter, bulkgods, projektlaster samt ro-ro trafik.

Kajen är 300 meter lång och vattendjupet 8 meter. I norra änden finns en 25 meter bred ro-ro-ramp. På kajen finns två spårbundna kranar på sju respektive tio ton, två moderna vikarmskranar samt olika typer av truckar och lastmaskiner.

För projektlaster finns mobilkranar på upp till 300 ton tillgängliga. I hamnområdet finns två magasin med järnvägsspår på vardera 5 000 kvm. Dessutom finns öppna upplag på cirka 20 000 kvm. Kajplatsen och upplagsområdet är anslutna till järnvägsspår och ligger i direkt anslutning till E4.

Oljehamn
Oljehamnens pir har ett djupgående av 10,5 meter. Fartyg på upp till 45 000 tDW har anlöpt oljehamnen.

Förutom oljor hanteras även asfalt och svavelsyra. Hela oljehamnsområdet är anslutet till järnväg.
Härnösands djup- och oljehamn har en kort insegling om ca 4 sjömil med stort djup.

Besök Härnösands Djup- och oljehamn www.harnosandshamn.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster