Utansjöverkets hamn

Utansjöverkets hamn

Hamnen ligger i direkt anslutning till Bottenhavet och med närhet till Europaväg 4. Här kan vi hantera sågade trävaror, massaved, bränsleved, flis, vägsalt, krossgrus, vindkraftverk etc. Vi utför del- eller helhetslösningar på lastning och lossning.

I hamnen finns en stationär vikarmskran med en räckvidd på 22 meter. Kranar mellan 30-300 ton finns att tillgå vid behov i närområdet.

Lagringsytor finns i direkt anslutning till båda kajerna.