Kronholmskajen

Skiss på den nybyggda Kronholmskajen.

Så här är det tänkt att den nya Kronholmskajen ska bli.

Under tiden november 2017-juni 2018 byggs delar av Kronholmskajen om.

Ombyggnaden gäller totalt 160 meter kaj räknat från piren in mot Nybron. Den befintliga kajen ska rivas och ersättas av en helt ny med trädäck.

Vid den nya kajen blir det plats för en båtserviceanläggning med bland annat sjömack, båtbottentvätt, tillgång till färskvatten och möjlighet till tömning av latrin och spillvatten. Där blir även båtplatser för Sjöräddningssällskapet, räddningstjänsten och fritidsbåtar.

Byggstart är beräknad till mitten av november 2017 med slutbesiktning den 1 juni 2018. Redan i mitten av maj 2018 ska delar av kajen kunna tas i bruk, bland annat båtmacken och fritidsbåtsplatserna. Budgeten för ombyggnaden är 9 miljoner kronor.

Skiss på den ombyggda Kronholmskajen.