Småbåtshamn och båtplatser

Båtplatser vid Nattviken

Båtplatser vid Nattviken.

Båtplatser finns i norra inloppet vid Kronholmen och Skeppsbron, i Nattviken, vid Mellanholmen, samt vid Kanaludden.

Gästplatser finns vid: Skeppsbron, Kanaludden vid Södra Sundet, samt vid sjöbodarna i Nattviken.

Härnösands segelsällskap sköter dessutom båtvarvet, Lustholmen, samt utbildnings- och tävlingsverksamheten m.m.


Gästhamnsvärd
Gästhamnsvärden sköter uthyrning och distribution av tillfälliga båtplatser för småbåtar
Telefon: 0611- 34 82 78