Industrimark och handelsmark

Sidan uppdaterades:2015-09-04

En byggarbetsplats

Industri- och handelsmark

För närvarande finns det begränsade möjligheter att förvärva större områden avsedda för industrimark.

Detaljplan håller på att tas fram för ett nytt område på västra sidan om trafikplatsen på Saltvikshöjden.

Industritomter kan försäljas eller upplåtas med arrende.

Har du frågor?

Kontakta
Hanna Viklund
Telefon: 0611 - 34 81 17