Använda kommunens mark

Kommunens mark är till för alla och består förutom av gator och vägar även av grönområden, park och naturmark.

När du behöver utföra olika typer av arbeten på kommunal mark krävs tillstånd. Det krävs även tillstånd för att ordna en uteservering eller ställa upp en container på allmän mark eller om ni ska gräva i kommunens mark.