Jakträtt

Härnösands kommun har antagit riktlinjer för upplåtelse av jakträtt på kommunens mark. Riktlinjerna gäller från och med 2012-07-01.
 
De marker som är lämpliga att utarrendera för älg- och småviltjakt är Vangsta 1:21, Vägnön 3:1, Finsvik 5:17 och Skedom 2:38. För småviltjakt kan delar av fastigheterna Bondsjö 17:1, Saltvik 2:35 och Gådeå 4:32 upplåtas. För närvarande är all jakträtt utarrenderad inom Härnösands kommun.

Kommunstyrelsens beslut 2010-06-01PDF (pdf, 573.5 kB)

Taxa för upplåtelse av jakt på småvilt och älgPDF (pdf, 333.3 kB)

Karta över Härnösands kommuns jaktområdenPDF (pdf, 3.9 MB)

Riktlinjer avseende utarrendering av Härnösands kommuns mark för jaktändamålPDF (pdf, 41 kB)

Har du frågor?

Kontakta:
Hanna Viklund
Telefon: 0611 - 34 81 17