Jakträtt

Härnösands kommun har antagit riktlinjer för upplåtelse av jakträtt på kommunens mark. Riktlinjerna gäller från och med 2012-07-01.
 
De marker som är lämpliga att utarrendera för älg- och småviltjakt är Vangsta 1:21, Vägnön 3:1, Finsvik 5:17 och Skedom 2:38. För småviltjakt kan delar av fastigheterna Bondsjö 17:1, Saltvik 2:35 och Gådeå 4:32 upplåtas. För närvarande är all jakträtt utarrenderad inom Härnösands kommun.

Kommunstyrelsens beslut 2010-06-01PDF (pdf, 573.5 kB)

Taxa för upplåtelse av jakt på småvilt och älgPDF (pdf, 333.3 kB)

Karta över Härnösands kommuns jaktområdenPDF (pdf, 3.9 MB)

Har du frågor?

Kontakta:
Hanna Viklund
Telefon: 0611 - 34 81 17