Reklam och skyltar

Inom område med detaljplan krävs bygglov för att sätta upp eller väsentligt ändra skyltar och ljusanordningar. Det krävs även markägarens tillstånd för att sätta upp skyltar.

Det krävs tillstånd enligt väglagen för att sätta upp reklam inom vägområdet eller upp till 50 meter utanför vägområdet.

Trafikverket prövar i egenskap av väghållningsmyndighet ansökningar om reklam inom vägområdet enligt 43§ väglagen.

Utanför vägområdet prövar länsstyrelsen ansökningar enligt 46§ väglagen.

Information från Vägverket

Vägverkets riktlinjer för reklam intill vägPDF (pdf, 2.8 MB)