Saluplatser och torgkarta

Karta över Stora torget med torghandelplatser

På de allmänna försäljningsplatserna finns både fasta och tillfälliga saluplatser vilka bestäms av Samhällsnämnden.

Vid större arrangemang kan Samhällsnämnden anvisa ytterligare saluplatser.

En fast saluplats används på bestämd tid, minst sex månader och högst ett år.

En tillfällig saluplats används endast viss dag och kan bokas högst sex dagar i följd.