Uteserveringar

Spjutegården

Uteservering eller sommarveranda?

Alla ska ha en möjlighet att vistas på våra gator och torg. Därför är det viktigt att uteserveringarna passar in i stadsmiljön och är tillgängliga för alla. För att säkerställa detta har politikerna i Samhällsnämnden beslutat om kvalitetskrav för hur uteserveringarna får se ut. 

Saker du måste tänka på om du vill ha en uteservering


En uteservering:

  • står direkt på marken (lägre uppbyggnader accepteras endast i undantagsfall, platsen avgör).
  • har parasoller eller rörliga markiser utan stödprofil och inte vilar på väggar.
  • har en avgränsning max 90 cm höjd från marken.
  • har inga stora dominerande reklamytor på avgränsningarna eller på markiserna. Vill du sätta upp en reklamskylt så måste du söka bygglov.

Sommarveranda

Helt eller till största delen inbyggda uteserveringar kallas "sommarverandor".
Dessa är byggnader och därmed bygglov- och bygganmälningspliktiga.

Viktiga saker som måste uppfyllas

  • Uteserveringar ska vara tillgängliga för alla (tänk till exempel på personer med rullstol, rollator och synnedsättning).
  • Det ska finnas gott om plats att passera vid sidan om din uteservering på gångbanan.
  • Uteserveringens utseende ska vara anpassat till närmiljön.
  • Stolar och bord bör väljas med omsorg så att det passar in i stadsmiljön.

Tillstånd för uteservering i Härnösand gäller maximalt 1 maj till 1 oktober och bara ett år i taget.

Handläggningsrutin för uteserveringarPDF (pdf, 1.1 MB)