Skogsbruk

Skogsmark

Skogsmark

Kommunens skogsareal är 1300 ha varav produktiv 1000 ha.
Samhällsnämnden är den kommunala nämnd som ansvarar för skötseln av skogen.

Skogssällskapet Förvaltning AB har sedan 1955 haft uppdraget att förvalta kommunens skogsmark.

Härnösands kommun certifierade sitt skogsbruk den 10 december 1998 genom Skogssällskapets system för gruppcertifiering enligt FSC®:s regler (FSC-C017993)

I kommunens skogsbruksplan planeras vilka åtgärder som ska göras. Samhällsförvaltningen gör skogsbruksplanen i samarbete med Skogssällskapet.

Vid frågor kontakta: Mathias Rönnqvist, telefon: 0611 - 34 81 23