Kartläggning av algblomning i svenska sjöar och hav

Algblomning

Livsmedelsverket driver ett projekt för att kartlägga algblomningar i svenska sjöar och hav. Syftet är i första hand att få en helhetsbild över vilka toxiska blomningar av blå-gröna alger (cyanobakterier) som finns i våra vattentäkter.

Vattendrag över hela Sverige ska ingå i kartläggningen och projektet behöver hjälp med att upptäcka algblomning och rapportera samt ta prover från dessa.

Om du upptäcker algblomning

Kontakta gärna samhällsförvaltningen om du upptäcker algblomning. Handläggare kan då åka ut på plats för att ta prover och skicka in proverna för analys till Livsmedelsverket.

Telefon kommunens växel: 0611 - 34 80 00.
E-post: samhallsforvaltningen@harnosand.se

Läs mer:

Kartläggning av algblomningar i svenska sjöar och hav på Livsmedelsverkets hemsidalänk till annan webbplats

Rapportera ovanliga och akuta händelser längs kusten till Informationscentralen i Bottniska viken (ICBV). Det gäller till exempel algblomning.länk till annan webbplats