Fladdermöss

Fladermus fotat av Jens Rydell

Foto:Jens Rydell

De senaste åren har fladdermöss uppmärksammats som en hotad djurart och är därför fridlyst. Deras naturliga miljöer som gamla byggnader och bergrum rivs eller fylls igen och bristen på våtmarker gör det också svårare för fladdermössen att överleva.

Fladdermössen är unika på så sätt att de jagar på natten med hjälp av ljud. Förr i tiden upplevdes de som skrämmande och skräckinjagande, men numera är fladdermöss populära och fascinerar människor.

Det finns dock en stor brist på kunskap när det gäller fladdermöss. Därför gör Härnösands kommun en inventering av fladdermöss under 2017 och 2018 med hjälp av det statliga bidraget LONA från länsstyrelsen.

Inventeringen ska visa var vi har fladdermöss och vilka fladdermusarter det handlar om. Den kunskapen ska sedan användas som underlag för kommande planering och exploatering.

Under sommarhalvåret kommer samhällsförvaltningen att arrangera exkursioner för allmänheten för att sprida kunskapen om fladdermöss. Även arbetslivsförvaltningen och KFUK KFUM:s Scoutkår är delaktiga i projektet.

Hjälp oss gärna med inventeringen och berätta om du vet var det bor fladdermöss.