Fridlysta arter

Huggorm

Naturvårdsverket har förbättrat och förenklat informationen om fridlysta arter

För att göra det enklare att hitta information om fridlysta växter och djur har Naturvårdsverket skapat nya förteckningar över alla fridlysta arter. Artlistorna finns på Naturvårdsverkets webbplats. Där finns också bild och beskrivning av några vanliga vårblommor och orkidéer.
 
Många arter är fridlysta i hela landet men en del är endast skyddade i vissa län. Blåsippan är ett exempel på en vårblomma som i hela landet är fridlyst mot plockning för försäljning och uppgrävning. Däremot får den inte plockas alls i Hallands, Skåne, Stockholms och Västerbottens län, samt i delar av Västra Götalands län.
 
Vissa arter är fridlysta med undantag. Exempelvis är alla grod- och kräldjur fridlysta, men det är tillåtet att samla rom eller yngel från några av de vanligaste arterna om man sätter tillbaka det färdigutvecklade djuret på samma plats som insamlingen skedde. Information om eventuella undantag och om fridlysningen endast gäller i en viss del av landet finns i listorna.

Naturvårdsverkets information om fridlysta arterlänk till annan webbplats