Kalkning av försurade vatten

Kalkning under vintern med helikopter

Kalkning under vintern med helikopter

Härnösands kommun kalkar ungefär 50 sjöar och med en budget på ca 1 miljon per år. Kommunen får statsbidrag för varje sjö med 100 % eller 85 %.

Orsaken till att man kalkar sjöar är att minska försurningen så att växter och djur som fiskar ska må bra i våra vatten. Den mesta bidragande orsaken till försurningen, alltså ökningen av svaveldioxider i luften är utsläpp från biltrafik, import och industrier.

Läs mer:
Havs- och Vattenmyndigheten - Försurning av sjöar och vattendraglänk till annan webbplats