Naturvårdsprogram

Teckning av Bo Åsberg

Naturvårdsprogrammet från år 2008 är ett dokument som ska fungera som en hjälp vid kommunens planering av t.ex. bostadsområden inom grönområden.

Samtidigt ska programmet fungera som informationsunderlag för en naturintresserad allmänhet.
 
I naturvårdsprogrammet görs en sammanställning av känd kunskap om värdefull natur i kommunen.

Teckningen är gjord av Bo Åsberg.

Naturvårdsprogram för Härnösands kommun 2008PDF (pdf, 18.5 MB)

Kommunen har påbörjat att se över naturvårdsprogrammet för framtida redigering. 

Lämna gärna synpunkter på naturvårdsprogrammet
till monika.bertgren@harnosand.se