Tätortsnära skog

För att skogen ska räknas som tätortsnära måste den finnas inom ett rimligt avstånd från bostaden. För att skogen ska användas flitigt bör inte skogen ligga längre än 500 meter från bostadsområdet.

Tätortsnära skogar är viktiga att sköta på ett bra sätt eftersom den har en stor betydelse i människors vardag. Det kan vara en plats man söker sig till för avslappning efter en arbetsdag, en promenad eller joggingtur.

Den tätortsnära skogen skapar också möjligheter för barnen att leka i eller en plats för människor att finna stillhet och ro.

För äldre människor som har svårt att ta längre promenader eller människor med funktionshinder är den tätortsnära skogen viktig. Det kan vara den enda kontakten som de har med naturen.