Gerestabäcken

Skogen i Geresta

Skogen i Geresta

Gerestabäcken är ett stadsnära vattendrag. För att människor ska kunna nyttja området och för att uppnå en rik biologisk variation behövs förbättringsåtgärder längs bäckmiljön. Tanken är även att skolklasser ska kunna medverka i projektet.

Förbättringsåtgärderna handlar om att skapa en bättre miljö för öringen, genom att ta bort vandringshinder som trasiga vägtrummor och gräva om bäcken på en del sträckor. För att öringen ska trivas behöver man återskapa en likvärdig naturmiljö med lekbottnar och vegetation som en gång fanns längs Gerestabäcken. Området är också tänkt att bli ett fint parkområde som blir en trevlig miljö att vistas i för allmänheten med både små dammar, vackra växter och parkbänkar.