Godstjärn

Godstjärn är en liten stadsnära tjärn som mest är känd för sin stora koloni av häckande skrattmåsar.

Under våren och försommaren råder mycket aktivitet i tjärnen, då skrattmåsarna gör upp om reviren. Det mest intressanta är att mitt bland skrattmåskolonin söker sig mer ovanligare fågelarter. Fåglarna skådar man enklast från fågeltornet. Vid fågeltornet finns också en trevlig grillplats.

Måsar vid Godstjärn

Godstjärn

Under försommaren lever tjärnen även upp för en del vattentåliga växter som bredkaveldunört. Bredkaveldunört är en hög växt som ser ut som en cigarr och fungerar som en utmärkt födokälla för insekter.

För den som gillar att fiska,så finns det nu möjlighet att fiska både den inhemska Rudan samt även inplanterad regnbåge. Vid Godstjärn finns det bryggor, vindskydd och rastplats för fiske eller fika.

Folder om Godstjärn - Upplev naturen och friluftslivetPDF (pdf, 640.5 kB)