Lövudden - Gådeåleden

Lövudden och Gådeåleden söder om centrala Härnösand är ett intressant utflyktsmål för såväl Härnösandsbor som besökande. Området omfattar en promenadslinga om 5.5 km via Lövudden, Sparrudden, Gådeån och Sockenvägen.

Området har mycket att erbjuda vad gäller natur, kultur och friluftsliv. Här finns även ett fågeltorn på Sparrudden, två vindskydd, ett på Sparrudden och ett på Lövuddens sågverksområde med eldplatser, bänkar och bord.

Under år 2017 kommer samhällsförvaltningen att göra Lövudden mer attraktiv genom att anlägga nya lekanordningar, stigar, labyrint, plantera nya ädellövträd med mera.
Broschyr LövuddenPDF (pdf, 812.1 kB)


Gådeån
Foto: Carina Näslund.