Vålön

Vålön är ett populärt natur- och friluftsområde. För att ta sig dit åker man båt närmast från Vålånger. Föreningen Rö Folkets hus och Byalagsförening har tillsammans med kommunen anlagt en naturstig runt ön, satt upp skyltar och gjort i ordning både vindskydd och grillplatser. Byalaget har avtal med kommunen och markägaren SCA att sköta området.

Vålön

Vålön

På Vålön kan du uppleva en vandring i tiden. Landhöjningen och slipade klipphällar visar spår efter inlandsisen, resterna av Nöjestemplet och Jaktstugan är tydliga spår av sågverksepoken och nykterhetsrörelsens uppsving. De stora grundstenarna som är de synliga resterna efter Nöjestemplet visar på gångna tiders rivningsiver, gentemot bevarande av det gamla, som är den trend som råder nu.

När det är en fin sommardag kan du passa på att övernatta på ön, vilket är en härlig upplevelse. Du kan då lägga till båten vid bryggan i Baggskäret.

Folder om Vålön - Upplev naturen och friluftslivetPDF (pdf, 633.2 kB)