Parker och lekplatser

Parker och lekplatser är en viktig del av staden, där parkerna, med sin variation i utseende, storlek och karaktär bidrar till att rama in bebyggelse och skapa en stimulerande närmiljö med gröna rum för aktiviteter eller avkoppling

Vi har också ansvar för drygt 30 lekplatser och målet är att de ska vara trygga och roliga att leka i och stimulera till gemenskap och aktivitet.

Åkgräsklippare