Blomlådor på bostadsgator

Blomlåda på gata

Du kan själv påverka trafiken via tillstånd för blomlådor.

Om du vill placera ut blomlådor på en av kommunens gator behöver du tillstånd från kommunen. Du måste söka nytt tillstånd för varje år.

Du söker tillstånd via en e-tjänst. Innan du påbörjar din ansökan, läs först igenom villkoren nedan för att försäkra dig om att just din gata uppfyller kraven.

Tillståndet är kostnadsfritt.


E-tjänst gällande blomlådor som farthinder på kommunala gator direkt på hemsidan

Blomlådor / Farthinder på kommunala gator - ansökan om tillståndlänk till annan webbplats

Du loggar in med ditt användarkonto. Har du inget konto så går det bra att skapa ett i anslutning till ansökningsformuläret.

Ansökan

Använd vår e-tjänst eller blankett för att ansöka:

E-tjänst gällande blomlådor som farthinder på kommunala gator direkt på hemsidanlänk till annan webbplats

Ansökan om utplacering av blomlådor på kommunala gatorPDF (pdf, 611.9 kB)

Hur hanteras ansökan?

När du signerat och skickat in din ansökan görs en bedömning om det är lämpligt med farthinder på den aktuella gatan.

Du får meddelande om detta via e-post. Observera att ansökan har minst 14 arbetsdagars handläggningstid.

Så går det till

 • Det är du som bekostar, bygger och ansvarar för blomlådorna eller flyttbara. gupp, inklusive blommor och jord.
 • Du måste sluta ett avtal med kommunen för att få placera ut något på en kommunal gata.
 • Du måste ansöka om tillstånd, varje år, för att få placera ut farthindren.
 • Farthinder tillåts inte på gator inom huvudvägnätet eller där det går
  bussar i linjetrafik.

Vilka gator kan få tillstånd?

 • Blomlådor får endast sättas ut inom tättbebyggt område.
 • Blomlådor ska placeras ut med minst 50 meter fri sikt och minst 20 meter från korsning eller kurva.
 • Blomlådor tillåts på gator med gällande hastighet 30 km/h samt 50 km/h.

Villkor och krav för blomlådor

 • Blomlådor får bara sättas ut på gator inom tättbebyggt område.
 • Blomkrukor i blomlådorna är inte tillåtet.
 • Det ska vara fri sikt i minst 50 meter och det är bara tillåtet att placera
  blomlådor på gator där högsta tillåtna hastighet är 50 km/h eller lägre.
 • Alla ägare till de fastigheter som direkt berörs ska vara positiva till att
  blomlådor ställs ut.
 • Blomlådor ska alltid placeras i par minst 20 meter från en korsning och minst 50 meter fri sikt.
 • Du som är ansvarig person för blomlådorna ska själv bo på gatan. Ansvarig person ska också vara tillgänglig under semestertid.
 • Lådorna ska inte göra gatan till en lekplats och är inte en åtgärd för att
  barnen ska kunna leka på gatan.
 • Blomlådorna får placeras ut tidigast den 1 maj eller efter att sanden på
  gatorna tagits bort och de ska vara borttagna senast den 15 oktober.
 • Gatan där du sätter ut blomlådor måste ha utfarter från fastigheterna.
 • Lådorna ska vara utformade enligt ritning från Samhällsförvaltningen och hållas i prydligt skick.
 • Det ska alltid finnas blommor planterade i lådorna då de är utställda. De får inte vara fyllda med annat än jord och blommor (inte stenar, bildäck, med mera).
 • Vid eventuell skada på farthinder kan sökande inte kräva någon ersättning av kommunen.
 • Du ansvarar för att farthindren är placerade enligt riktlinjer och inte
  flyttas runt på gatan.
 • Du ska flytta undan farthindren om kommunen av något skäl behöver utföra drift-, underhåll- eller liknande arbete på gatan.
 • Samhällsförvaltningen kan upphäva avtalet och ta bort farthindren om inte villkoren följs. Även du kan upphäva avtalet och ta bort blomlådorna när som helst under avtalstiden.
 • Samhällsförvaltningen handlägger och reglerar vid behov eventuella
  ersättningsanspråk från trafikanter som åsamkats skador av blomlådorna.

Blomlådornas utformning och placering

Du ansvarar själv för material och byggandet av blomlådorna. Blomlådorna ska ha reflexer på alla sidor. Du ska inte sätta upp några varningsmärken, det räcker med reflexerna. Reflexerna hämtar du hos NCC.

Hur du ska utforma och var du ska placera blomlådorna hittar du nedan.

Ritning blomlåda

Material till blomlådan

Ben: 4 st 75x75 mm - längd 500 mm
Sarg: 22x100 mm, 12 st. - längd 1000 mm
Täckribba: 22x45 mm, 4 st. - längd ca. 1045 mm + 4 kortare bitar ca. 220 mm
Bottenstöd: 38 x 100 mm, 3 st - längd ca. 960 mm
Botten: 9 mm plywood

Ritning placering av blomlåda.

Det ska vara minst två stycken blomlådor per grupp.
Det ska vara fri sikt i minst 50 meter och minst 20 m från en korsning.

 

Gör så här:

 1. Mät körbanans bredd.
 2. Avståndet är baserade på körbansbredden och finns angivna i tabellen nedan.


Avståndstabell vid utplacering av blomlådor

Körbanans bredd
(meter)

A 1
(meter)

A 2
(meter)

5

0.75

10

5,5

1

8,7

6

1,25

7,6

6,5

1,5

6,7

7

1,75

6

7,5

2

5,7

8

2,25

5,4

8,5

2,5

5,25

9

2,75

5