Blomlådor på bostadsgator

Blomlåda på gata

Bor du i ett villakvarter och upplever att bilarna kör för fort på gatan utanför?

Då kan du ansöka om tillstånd hos Härnösands kommun att få sätta ut blomlådor för att dämpa hastigheten på din gata.

Prata med dina grannar och kom överens om ni vill ha blomlådor på gatan i ert bostadsområde. Det är ni själva som ansöker om, bekostar samt ansvarar för tillverkning och underhåll av blomlådorna. Härnösands kommun hjälper till med placeringen av blomlådorna samt tillhandahåller en ritning och de reflexer som ska sättas på två av lådans sidor.

Blomlådorna får bara vara utställda under sommarsäsongen. Datum för när blomlådorna får ställas ut och när de ska tas in står i tillståndet.

  • Du som ansvarar för blomlådorna måste bo på den gata där lådorna ställs ut.
  • Gatan där blomlådorna sätts ut måste ha utfarter från villatomter eller bostadshus.
  • Blomlådor placeras inte ut på gator med busslinjetrafik eller på huvudgator
  • Gatan får inte ha framkomliga trottoarer

Detta ska du göra om du vill sätta ut blomlådor på gatan:

Läs igenom riktlinjerna, du kan ladda ned dem som pdf-fil från denna sida.
Om din gata uppfyller villkoren tar du kontakt med grannarna. De närmsta berörda grannarna ska skriva under ansökan för att godkänna placeringen på gatan. Sökande (alltså personen som söker tillståndet) samt kontaktpersoner ska utses och skriva under.
Skicka ansökan till Härnösands kommun Samhällsförvaltningen 871 80 Härnösand

När tillståndet är klart kommer det att skickas till dig.

Kort information om blomlådorPDF (pdf, 964 kB)

Ansökan, riktlinjer och ritning för blomlådorPDF (pdf, 239.9 kB)