Lekplatser i kommunen

Vi har totalt 36 lekplatser i Härnösand där kommunen är ansvarig, de flesta finns i centralorten men några finns även i områden utanför.

Säkerhet

Lekplatserna kontrolleras regelbundet av parkentreprenör under sommarsäsongen. Varje år görs det också en säkerhetsbesiktning enligt standard SS1176 och SS1177.

Lekplatsen på Mellanholmen

Då kontrolleras fallskyddsunderlag, tillåtna mått och material samt att inga farliga delar finns på redskap och lekytor.  

Felanmälan och larmnummer

Om olyckan ändå skulle vara framme finns skyltar på varje lekplats med larmnummer samt lekplatsens namn och nummer. Här finns även ett telefonnumret till felanmälan.

Felanmälan kan också göras via e-post: felanmalanharnosand@svenskmarkservice.se

Tillgänglighet

Vi arbetar med att se över tillgängligheten på våra lekplatser. I samband med att utrustning byts ut, lekplatser byggs om- eller nyanläggs, söker vi bästa möjliga lösning för god tillgänglighet, samt strävar efter att åtgärda enkelt avhjälpta hinder. Kanske behöver gångvägar till parken göras om, underlag justeras och utrustning kompletteras.
Kringmiljön med träd och buskar kommer samtidigt att ses över för att skapa en trevlig och trygg atmosfär.

Mer om lekparker

Här hittar du regler för lekplatser och lekredskap i SverigePDF (pdf, 1.4 MB)