Parkentreprenad

Härnösands kommun var bland de första i Sverige att lägga ut stora delar av den tekniska verksamheten på entreprenad. De verksamheter som omfattades av detta var bland annat drift och underhåll av kommunens gator och vägar, samt parker och lekplatser.

Den 1 juni 1994 fick Svensk Markservice AB förtroendet att som första entreprenör sköta underhåll av parker och lekplatser.

Den senaste perioden startade 1 juni 2013 med Svensk Markservice AB som då fått förnyat förtroende som vår entreprenör. Grundavtalet sträcker sig fram till 31 maj 2018.

Parterna är ense om att utlösa den tvååriga förlängning som är möjlig i avtalet, vilket innebär att entreprenaden nu sträcker sig fram till 31 maj 2020.

Servicebil från Svensk Markservice

Drift och underhåll

I entreprenörens åtagande ingår årligt underhåll av våra parker och lekplatser.
Då ingår allt från gräsklippning, snöröjning till plantering av blommor och träd. 
Det finns även en särskild summa pengar som är till för upprustning och förbättringar av våra anläggningar. Inför varje år planerar entreprenören tillsammans med Samhällsförvaltningen vad som ska göras inom denna volym. 

Organisation

Det är Samhällsförvaltningen som ansvarar för parkentreprenaden genom ett ombud för entreprenaden samt en beställare som har den dagliga kontakten i det löpande arbetet med entreprenören.