Parker

Välkommen in i stadens gröna rum!

Härnösands kommun erbjuder över 200 hektar park- och naturmark, allt från anlagda parker med lite striktare utformning och ansade rabatter, till mer vildvuxna områden med högre gräs och större trädpartier, så kallad naturmark.

Sommarblommor

Härnösands kommun satsar på att försköna staden med en mängd olika typer och storlekar av blomsterarrangemang. Allt från markplantering, urnor och amplar till de uppskattade broräckeslådorna.

Perenner

Vi vidareutvecklar ibland några av våra rabatter och byter då de ettåriga blommorna mot perenner.
Perenner är fleråriga och bjuder på en variation av form, färg och blomningstid, så att rabatten förändras på ett trevligt sätt under hela säsongen.Kanalbron
Echinacea - Röd solhatt