Parker

Välkommen in i stadens gröna rum!

Härnösands kommun erbjuder över 200 hektar park- och naturmark, allt från anlagda parker med lite striktare utformning och ansade rabatter, till mer vildvuxna områden med högre gräs och större trädpartier, så kallad naturmark.
Du är välkommen att ströva omkring, delta i aktiviteter eller bara sitta och njuta av omgivningen.

Sommarblommor

Härnösands kommun satsar på att försköna staden med en mängd olika typer och storlekar av blomsterarrangemang. Allt från markplantering, urnor och amplar till de uppskattade broräckeslådorna som pryder Östra kanalbron och Silviabron, till Mellanholmen.

Perenner

Vi vidareutvecklar ibland några av våra rabatter och byter då de ettåriga blommorna mot perenner.
Perenner är fleråriga och bjuder på en variation av form, färg och blomningstid, så att rabatten förändras på ett trevligt sätt under hela säsongen.

De senaste rabatterna med perenner ser du i stadsparken vid stora trappan, Franzénstatyn och en belysningspelare.

Evenemang

Korsmässomarknaden är ett väldigt uppskattat evenemang som går av stapeln varje höst i stadsparken med försäljning av fisk, grönsaker, blommor, slöjd, konsthantverk och mycket annat! Korsmässomarknad har arrangerats i Härnösand sedan åtminstone mitten av 1400-talet.

Varje vår anordnas Trädgårdens dag på torget med grönskande salustånd.

Välkomna!

Kanalbron
Echinacea - Röd solhatt