Smitingen

 • Smitingen

  Havsbad och naturreservat.
 • Smitingen

  Havsbad och naturreservat.
 • Smitingen

  Havsbad och naturreservat.
 • Smitingen

  Havsbad och naturreservat.
 • Smitingen

  Havsbad och naturreservat.
 • Smitingen

  Havsbad och naturreservat.
 • Smitingen

  Havsbad och naturreservat.
 • Smitingen

  Havsbad och naturreservat.

Havsbad, raukar, tunnelgrottor och klapperstensfält

Smitingen är ett vackert havsbad med härlig sand och lagom långgrunt. Området är även ett naturreservat med fantastisk natur.

Markerade stigar

Följ markerade stigar och besök utsvarvade tunnelgrottor eller ta ett dopp från klipporna i Klubbsjön.

Gå också geologistigen, det är fascinerande att se hur stenar och klippor skulpterats till märkliga former.

Här finns raukar och stora flyttblock, samt ett klapperstensfält.

I reservatet ingår havsbadet, Klubbsjön, Härnöklubb och bergen sydväst om havsbadet.

Smitingen
Smitingen är ett härligt utflyktsmål.
En klippa vid Smitingen

Skötsel av reservatet

Kommunens resursgrupp sköter reservatet enligt en skötselplan som har tagits fram av Länsstyrelsen.

Loggo Natura 2000

Reservatet är av Regeringen antaget som Natura 2000-område enligt habitatdirektivet.