Avfall och återvinning

En invånare som lutar sig mot en soptunna och pratar med en soptömmare

Kommunen har ansvar för att samla in och ta hand om hushållsavfall

Kommunstyrelsen har verksamhetsansvaret för avfallshanteringen i kommunen. Avfallsplan och lokala föreskrifter antas av kommunfullmäktige.

HEMAB hämtar ditt hushållsavfall

HEMAB, Härnösand Energi och Miljö ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, är kommunens renhållningsentreprenör. Information om var du kan lämna olika typer av avfall finns på deras webbplats.

Där kan du även få information om:

  • återvinningsstationer
  • öppettider
  • sophämtningsdagar
  • avfallstaxor med mera 

Läs avfallsplanen

Avfallsplan 2018-2020PDF (pdf, 4.1 MB)