Avfall och återvinning

Kommunen har ansvar för att samla in och ta hand om hushållsavfall

Kommunstyrelsen har verksamhetsansvaret för avfallshanteringen i kommunen. Avfallsplan och lokala föreskrifter antas av kommunfullmäktige.

HEMAB hämtar ditt hushållsavfall

HEMAB, Härnösand Energi och Miljö ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, är kommunens renhållningsentreprenör. Information om var du kan lämna olika typer av avfall finns på deras webbplats.

Där kan du även få information om:

  • återvinningsstationer
  • öppettider
  • sophämtningsdagar
  • avfallstaxor med mera 

Läs avfallsplanen

Avfallsplan 2014 - 2017PDF (pdf, 4.8 MB)