Skrotbilar

Skrotbil utan hjul

Du kan lämna din uttjänta bil till bilskroten gratis om bilskroten ingår i mottagningsställe för bilproducenternas nätverk, som heter BilRetur.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Du kan även lämna ditt fordon hos en auktoriserad bilskrotare som inte ingår i bilproducenternas nätverk.

Om du vänder dig till en bilskrot som inte ingår i bilproducenternas nätverk så får du själv göra upp affären för skrotningen och då kan en kostnadsfri skrotning inte garanteras. 

Bilskrotningsanläggningar som ligger i Härnösands närområde: 

Kvarlämnade skrotbilar

Vad gäller kvarlämnade skrotbilar på kommunens mark, gator, parker och torg kan Samhällsförvaltningen besluta att dessa fordon tas bort på bilägarens bekostnad. 

Om en skrotbil har lämnats på någon annans mark, är den fastighetsägaren ansvarig för att skrotbilen tas bort. Kommunen kan vara behjälplig med handläggningen i vissa fall om fastighetsägaren ber om hjälp.

Besluten tas i enlighet med Lagen om flyttning av fordon och Förordningen om flyttning av fordon.

Läs mer i faktablad "Skrotbilar"PDF (pdf, 130 kB)