Sopsortering

man med barn slänger tidningar i återvinningen

På återvinningsstationerna kan du lämna tidningar och förpackningar av glas, plast, plåt och papper.

Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen (Fti) som ser till att förpackningar och tidningar samlas in och återvinns i Sverige.

Har du synpunkter?

Vill du framföra synpunkter om tömning och städning på återvinningsstationerna ska du kontakta FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen.

Telefon: 0200 - 88 03 11
Hemsida: www.ftiab.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Insamling av matavfall

Kommunfullmäktige har beslutat att separat insamling av matavfall ska införas i hela Härnösands kommun för hushåll och verksamheter. Insamlingen blir obligatorisk och påbörjas 2014.

HEMAB som är ansvarig för genomförandet. I samband med införandet av systemet med införande av insamling av matavfall har kunden möjlighet att välja insamling via flerfackskärl för insamling även av förpackningar eller att ha kvar det gröna kärlet som kompletteras med ett brunt kärl för insamling av matavfall.

Information om matavfallsinsamlingen på Hemab´s hemsidalänk till annan webbplats

Farligt avfall

Farligt avfall innehåller ämnen som är skadliga för hälsan och miljön eftersom de bryts ner mycket långsamt eller inte alls. Därför måste det farliga avfallet bort från soporna!

Exempel på farligt avfall är bland annat: färgrester, oljor, glykol, elektronikskrot.

Farligt avfall kan du lämna hos Härnösands Kretsloppspark eller Älands återvinningsanläggning.

Information om farligt avfall på Hemab´s hemsida.länk till annan webbplats