Upplag och återfyllnader

En grävmaskin

Att använda avfall för nya anläggningsarbeten är ett effektivt sätt att använda våra naturresurser. Det innebär att man i lämpliga fall använder grus, sten, betong, tegel och andra användbara material vid olika slags anläggningsarbeten, t ex grundläggning för byggnationer, utfyllnader och bullervallar.

Villkoren för att få använda avfallet är att det finns ett anläggningsändamål, att avfallet är utsorterat, och att inte föroreningar uppstår på den nya användningsplatsen.  Det innebär att det sällan är lämpligt att föra material från exempelvis ett industriområde till en villatomt.

Läs mer:
Se infoblad "Hantering av schaktmassor"PDF (pdf, 488.2 kB)