Avgift för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Samhällsnämnden tar ut en avgift för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Taxan är beslutad av kommunfullmäktige och baseras på en timavgift: Timavgiften är 849 kronor från och med 1 januari 2018. 

Härnösands kommuns taxa enligt miljöbalkenPDF (pdf, 54.7 kB)

Avgift för prövning och tillsyn

Prövning av tillståndsansökningar, dispenser och handläggning av anmälan om att starta verksamhet debiteras med fasta avgifter eller med timavgift. Vilken avgiften är framgår av taxebilaga 1.

Taxebilaga 1PDF (pdf, 129.9 kB)

Tillsynsavgift som årsavgift eller timavgift?

Avgifterna för tillsyn enligt miljöbalken tas ut i form av årsavgifter eller timavgifter. Anläggningar med regelbundet tillsynsbehov får betala en årsavgift. Vilka verksamheter detta är framgår av en förteckning i taxans bilaga 2. Timavgift tillämpas för all övrig tillsyn.

Taxebilaga 2PDF (pdf, 1.3 MB)

Läs mer

Förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalkenlänk till annan webbplats