Dricksvatten

Gådeån

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för allt liv. Vi är dagligen beroende av att ha tillgång till vatten. Inom Härnösands kommun får de allra flesta invånare sitt dricksvatten från vattenverket på Tallvägen.

Mindre kommunala vattenverk finns i Viksjö, Häggdånger, Rö, Brunne, Starred, Smitingen.

Härnösands Energi och miljö AB är ansvariga för att de som är anslutna till det kommunala ledningsnätet har ett bra vatten.

Har du en egen privat brunn eller är med i en vattenförening är det viktigt att du/ni själv sköter om brunnen så att du/ni får ett bra dricksvatten.