Om vattnet i din brunn sinar

Du är själv ansvarig för ditt dricksvatten. Kommunen uppmanar dig som har en enskild brunn att vara vaksam på indikationer om minskad kapacitet och i god tid planera för eventuella åtgärder. Detta gäller speciellt dig med verksamhet som kräver stora mängder vatten som till exempel djurhållning.

Om du börjar se tecken på minskad vattentillgång bör du vara sparsam med vattnet innan det tar slut i brunnen.

Om du får slut på vatten finns olika alternativ att gå tillväga. Alla alternativ kan dock komma att kosta dig pengar:

  • Kontakta grannar för samverkan, ibland skiljer sig tillgången på vatten även inom ett mindre område. Fyll på vattendunkar hos grannen. Kanske går det att dra en slang från grannens brunn.
  • Överväg att borra en ny brunn eller borra djupare. Ta kontakt med en certifierad brunnsborrare för att få hjälp.
  • Vid behov kan eventuellt Hemab ordna med platser och tider där du kan köpa dricksvatten. Ta kontakta med Hemab, telefon: 0611-55 75 00, e-post: kundservice@hemab.se
  • Köp vatten i butik. Tänk på att vissa mineralvatten inte är lämpliga för små barn.