Earth Hour - släck för en ljusare framtid

Varje år sedan 2007 har Earth Hour hållits världen över som ett sätt att uppmärksamma beslutsfattare att bekämpa klimatförändringen. Vi märker redan av förändringen idag och vi måste agera tillsammans för att begränsa den!

Med gemensam kraft världen över kan vi lyckas begränsa förändringen för våra kommande generationer.

Läs mer om vad Earth Hour är för någotlänk till annan webbplats.

Härnösands kommunkoncern har redan lämnat ett klimatlöfte, du har väl inte glömt att lämna ett du också?

Det är inte för sent, du lämnar klimatlöftet enkelt genom att skicka in det till oss här

Härnösands kommunkoncerns klimatlöfte år 2017 är att före år 2021 är slut ha en fossiloberoende fordonsflotta.

I Härnösand ska vi vara en ledande miljökommun med ett aktivt omställningsarbete till en fossilfri ekonomi.

Läs mer om Earth Hourlänk till annan webbplats