Earth Hour - släck för en ljusare framtid

Varje år sedan 2007 har Earth Hour hållits världen över som ett sätt att uppmärksamma beslutsfattare att bekämpa klimatförändringen. Vi märker redan av förändringen idag och vi måste agera tillsammans för att begränsa den!

Med gemensam kraft världen över kan vi lyckas begränsa förändringen för våra kommande generationer.

Läs mer om vad Earth Hour är för någotlänk till annan webbplats.

Nu blire Earth Hour 2018 - Årets tema är mat och hälsovinster

Vi släcker ner i Härnösand lördag 24 mars kl. 20.30 och sätter ljus på ett av de globala hållbarhetsmålen, nämligen mål nr 3 "Hälsa och välbefinnande", där både mat och fysisk hälsa är viktiga.

Vi kan göra många saker i vår vardag för att bidra till en hållbar framtid. En är att uppgradera våra matvanor med hjälp av fyra tips nedan. Då sparar du pengar, du får positiva hälsovinster på köpet och du bidrar till det lokala näringslivet.

  • Ät mindre men tillräckligt.
  • Ät mer hälsosamt och rör på dig lite varje dag.
  • Ät upp och se till att skräpet hamnar rätt.
  • Handla varor som finns i din närhet.

Program för Earth Hour 2018

Under årets program lyfter vi fram flera perspektiv med hälsa och välbefinnande i fokus.

  • Earth Hour inleds fartfyllt, häftigt och intensivt, men även smakfullt och vackert med en ledshow unik i Sverige. 

  • Årets peppare Gerestaskolan ger oss alla ett pulspass för att komma igång och berättar om vilka effekter pulshöjande aktiviteter ger i skolan.

  • Årets rörelse för miljöhjältar och svenska nyord Plogga (Plocka skräp och jogga) berättar hur vi kan hålla Härnösand rent, snyggt och tryggt samtidigt som vi får en bättre hälsa på köpet. Inför Earth Hour finns även möjligheten att delta i Plogga event.

  • Nomineringen till Härnösands Hållbarhetspris 2018 öppnas i samband med att årets Earth Hour avslutas.

Inför årets Earth Hour bjuds det på schysst Fairtrade fika inne i Sambiblioteket och du får reda på hur dina val gör skillnad. Du får även del av miljö och hållbarhetsarbete som görs i Härnösand.

Hela programmet för Earth Hour hittar du via länken www.bit.ly/EarthHour2018Härnösandlänk till annan webbplats