Värmekällor

Närbild på eld i en brasa

Några värmekällor

  • Biobränsle.
  • Fjärrvärme.
  • Naturgas.
  • Olja.
  • Solfångare.
  • Kamin och kakelugn.
  • Värmepump.

De olika uppvärmningssystemen är mer eller mindre vanliga. Olika för- och nackdelar finns med alla system. Kontakta energirådgivningen för mer information.

Solfångare, kamin, kakelugn och en del värmepumpar används främst som komplement till andra uppvärmningssystem.