Biobränsle

Vedhuggning med yxa

Elda med ved eller pellets

Välj en panna som är miljögodkänd, dessa är inte bara mer miljövänliga, de har också en högre verkningsgrad. För att pannor ska klara uppställda utsläppskrav krävs att man har en ackumulatortank installerad samt att man har en effektiv förbränning.

Vedeldning ger ca 1000-1500 kWh/m3.
Pelletseldning ca 3000 kWh/m3.