Fjärrvärme

Mer effektivt

Med storskalig förbränning har man större möjligheter att få en mycket effektivare drift av pannorna. I fjärrvärmeverk kan man oftast elda flera olika typer av bränslen samt ha en effektiv rening av rökgaserna. I vissa fall används också spillvärme från industri som värmekälla.

Bekvämt och tryggt

Fjärrvärmeverket har alltid ansvaret för att värme levereras fram till huset, vilket är både bekvämt och tryggt. Systemet inne i huset är så gott som underhållsfritt.

Kostnader

Fjärrvärme dras bara ut till tätbebyggda områden eftersom ledningsdragningarna är mycket kostsamma. I vissa kommuner finns olika typer av subventioner för installation av fjärrvärme, detta gör att priset kan variera stort inom landet.

I Härnösands kommun är det kommunens energibolag HEMAB som ansvarar för utbyggnad och drift av fjärrvärme. Läs mer på HEMAB:s hemsidalänk till annan webbplats