Vedeldning

Eld som birnner i en kamin.

När det blir vinter är det många som eldar i kaminer och spisar. Men det gäller att elda på rätt sätt för att inte sprida hälsofarlig och illaluktande rök.

Så här gör du för att elda miljövänligt:

 

Veden

Förvara veden utomhus under tak minst ett halvår och förvara den inomhus max ett par veckor innan du eldar med vedträna.

Tändmedel

Använd helst braständare som t.ex. briketter, block, tändpåsar eller fint huggna vedträn/stickor. Undvik helst tidningspapper, som kan fördröja upptändningen och förhindra lufttillförseln.

Stapling av brasan

Det är viktigt att brasan staplas luftigt. Ett bra sätt att göra det på är att lägga ett par större vedträn underst och sedan att korslägga ett par lager till som i en fyrkant. Se till så att vedträna i det översta lagret är lite mindre.

Bild av hur man staplar ved i en brasa.

Tänd på i toppen

Placera tändmedel i toppen av brasan, precis under de översta vedträna och tänd på. Låt luckan stå lite öppen tills elden tagit sig i de översta vedträna.

En brasa i en kamin tänds.

God lufttillförsel

Stäng luckan efter att elden tagit sig, men se till att lufttillförseln fortfarande är god. Brasan behöver som mest luft vid upptändningen och sedan lite mindre eftersom, men se till att inte strypa lufttillförseln för mycket.

Påfyllning av ved

Om du vill hålla brasan igång efter att veden brunnit upp och det bildats en glödbädd, fyll då på med två-tre vedträn och lägg de luftigt.

Påfyllning av ved i en brasa i en kamin.