Naturgas

I dagsläget är det en begränsad utbredning av naturgas i Sverige. Naturgasledningar finns enbart på västkusten.

Lågt innehåll av föroreningar

Naturgas har ett lågt innehåll av svavel och inget innehåll av tungmetaller eller stoft.