Olja

Oljeeldning är inte det bästa alternativet för miljön, men kan stå sig väl ekonomiskt i jämförelse med andra alternativ. Vid ekonomiska kalkyler måste man även ta hänsyn till kostnader för kontroll och underhåll av panna, rökkanaler och oljetank.

Förbrukning

2,5 m3 olja i motsvarar ca 20 000 kWh el.