Solfångare

Kräver ackumulator

En ackumulatortank behövs för att kunna lagra värme till dygnets mörka timmar.

En bra solfångare brukar kunna värma ca 50% av tappvattnet och 10-20% av uppvärmningen under året. Totalt blir detta ca 30% av det totala energibehovet i ett genomsnittligt hus.

Miljövänligt

Påverkar miljön till största delen vid tillverkning och skrotning av ingående komponenter.